สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.233.215.196
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 32
3.233.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
2.51.xx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 32
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

หมวด : กิจกรรม/โครงการ
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฮิต     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 4 รูป ฮิต     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์าดูงานด้านการจัดกา... จำนวน 2 รูป ฮิต     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ฮิต     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 จำนวน 4 รูป ฮิต    

  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (31 มี.ค. 2563)วันที่ 30 มีนาคม 2563 กองสวัสดกิารสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม 5 ส. (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 9 รูป
โดย : ปารีณา (30 มี.ค. 2563)วันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พ่นยาเชื้อทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (30 มี.ค. 2563)วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อป้อ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (30 มี.ค. 2563)วันที่ 23 มีนาคม 2563 ช่วงบ่าย โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านดอนกลาง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 5 รูป
โดย : ปารีณา (30 มี.ค. 2563)วันที่ 23 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านบึงโขงหลง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 3 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (30 มี.ค. 2563)วันที่ 20 มีนาคม 2563 ช่วงบ่าย โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านโนนสวรรค์ -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 11 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 20 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านหนองสิม -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 19 มีนาคม 2563 ช่วงบ่าย โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านโนนหนามแท่ง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 4 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 19 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ วัดสโมธานนิคม บ้านโพธิ์หมากแข้ง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 8 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 18 มีนาคม 2563 ช่วงบ่าย โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านดงสว่าง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 9 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 18 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านทรายทอง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันไว... (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเทศบาลตำบล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 17 มีนาคม 2563 ช่วงบ่าย โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านสระแก้ว -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 17 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านโนนสว่างเหนือ -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้อ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 16 มีนาคม 2563 ช่วงบ่าย โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านโนนสว่าง -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายกพบประชาชน (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 16 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ณ บ้านสว่างพัฒนา -ให้บริการสนับสนุนแผนชุมชน -จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 16 มีนาคม 2563 อบรมครู ก. เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนสามารถทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การรับบริจาคโลหิต  (อ่าน 6 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันพุธที่ 11 มี.ค. 2563 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงเตรียมสถานที่รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนา (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 3 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 10 มีนาคม 2563 ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ร่วมกับฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงงาม และฝ่ายงานป้องกันแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกกรรมเดินรณรงค์ป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์ (อ่าน 4 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “เด็กไทย รู้เท่าทันป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์” ร่วมกับบ้านพักเด็กแล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘
12 ส.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ
05 ก.ค. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
25 เม.ย. 2559
ทั้งหมด