สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

หมวด : กิจกรรม/โครงการ
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฮิต     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 4 รูป ฮิต     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์าดูงานด้านการจัดกา... จำนวน 2 รูป ฮิต     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ฮิต     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 จำนวน 4 รูป ฮิต    

 ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (24 มิ.ย. 2563)วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมถนนที่แตกชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณทางแยกซอยท้ายบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทาสี เขียนใหม่ (อ่าน 17 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (24 มิ.ย. 2563)วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทาสี เขียนใหม่ จำนวน 2 จุด บริเวณหน้า ร.ร.บึงของหลงวิทยา และจุดสามแยกเสาห้า (ต้นยางใหญ่)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขุดวางท่อระบายน้ำ (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (24 มิ.ย. 2563)วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ขุดร่อง วางท่อระบายน้ำ บริเวณห้องแถวใหม่ตลาดไนท์วันจันทร์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง (อ่าน 20 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถเปิดใช้งานได้ ณ บ้านโนนหนามแท่ง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ (อ่าน 20 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะบึงโขงหลง และบ้านดงสว่าง เพื่อเตรียมต้อนรับคณะประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ล้างทำความสะอาดสะพานห้วยทราย (อ่าน 19 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ออกปฏิบัติหน้าที่ล้างฝุ่น ทำความสะอาดสะพานห้วยทราย เพื่อเตรียมทาสีใ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกตรวจตราความเรียบร้อย (อ่าน 19 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 17 มิถุนายน 2563 งานเทศกิจ ออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะ และโรงฆ่าสัตว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกเก็บป้ายเก่าทาสีและเขียนข้อความใหม่ (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ออกเก็บป้ายเก่า เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทาสีและเขียนข้อความใหม่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกพ่นยาป้องกันยุงลาย (อ่าน 27 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (12 มิ.ย. 2563)วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บึงโขงหลง ออกพ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล (อ่าน 29 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (12 มิ.ย. 2563)วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติหน้าที่ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนดอนกลาง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสวนสาธารณะ (อ่าน 20 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (12 มิ.ย. 2563)ันที่ 9 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะบึงโขงหลง หลังเวลาปิดทำการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (อ่าน 21 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (12 มิ.ย. 2563)วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงต้นไม้ที่สวนสาธารณะฯ เพื่อเตรียมปรับปรุงสถานที่ไวรัส สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลงนามถวายพระพร (อ่าน 23 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลงพื้นที่สร้างบ้านพอเพียง (อ่าน 19 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สร้างบ้านพอเพียง หลังที่ 8
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเงินให้ผู้เสียชีวิตบ้านโพธิ์หมากแข้ง (อ่าน 14 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 3 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจ ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านโพธิ์หมากแข้ง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขุดลอกท่อระบายน้ำ (อ่าน 14 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่างนำรถตักหน้าขุดหลัง ทำการขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงหน้าฝนและป้องกันน้ำท่วมขัง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลงตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขัง (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแก้ไขจุดน้้าท่วมขังภายใน ศพด.วัดสว่างวารี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขุดและฝังท่อระบายน้ำ (อ่าน 11 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตัดหญ้าตลาดสด (อ่าน 5 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตัดหญ้าบริเวณหน้า และบริเวณหลังตลาดสดเทศบาล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปลดล๊อคเปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (อ่าน 7 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (10 มิ.ย. 2563)วันที่ 1 มิถุนายน 2563 บรรยากาศตลาดไนท์ทุกวันจันทร์ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาจับจ่าย เริ่มคึกคัก หลังปลดล็อกให้เปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘
12 ส.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ
05 ก.ค. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
25 เม.ย. 2559
ทั้งหมด