สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.206.48.142
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 51
18.206.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 51
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

หมวด : กิจกรรม/โครงการ
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 4 รูป ฮิต     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์าดูงานด้านการจัดกา... จำนวน 2 รูป ฮิต     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ฮิต     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 จำนวน 4 รูป ฮิต    

 ีการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ... (อ่าน 79 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (03 ก.ค. 2562)1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดให้มีการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง "ผู้ช่วยครู" โดยในภาคเช้า จัดให้มีการสอบ ภาค ก ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม 5 ส. (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (03 ก.ค. 2562)วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทต.บึงโขงหลง นำโดยท่านนายกเชิด แสนจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง ท่านคมกฤษ ภาษี ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน  (อ่าน 98 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัท King Power ที่มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ออกขุดลอกทางระบายน้ำ (อ่าน 96 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)วันที่18 มิถุนายน 2562 เทศบาลต้าบลบึงโขงหลง ออกขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณน้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก โดยใช้รถตักหน้าขุดหลัง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกพ่นยุง ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (อ่าน 92 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม 5 ส.  (อ่าน 68 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)14 มิ.ย. 62 กิจกรรม 5 ส. โดยแบ่งสายงานออกเป็น 3 สาย ดังนี้ A ปลูกต้นทองอุไร บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง B ตัดหญ้า แต่งกิ่ง ปรับภูมิทัศน์ บร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นทีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง/ตำบล (อ่าน 61 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2562 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง/ตำบล ในการจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปลูกต้นดอกทองอุไร  (อ่าน 74 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 มิ.ย. 2562)7 มิถุนายน 2562 ทต.บึงโขงหลง นำโดย ท่านนายกเชิด แสนจันทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นดอกทองอุไร บริเวณสำนักง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ... (อ่าน 58 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 มิ.ย. 2562)เทศบาลตำบลบึงโขงหลงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ... (อ่าน 60 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 มิ.ย. 2562)เทศบาลตำบลบึงโขงหลงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ... (อ่าน 52 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 มิ.ย. 2562)เทศบาลตำบลบึงโขงหลงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ วัดสว่างวารี อำเภอบึงโขงหลง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานจัดเก็บรายได้  (อ่าน 75 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (28 พ.ค. 2562)ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ในการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 65 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (28 พ.ค. 2562)เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ... (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (13 พ.ค. 2562)โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลงนามถวายพระพรขัยมงคล (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (13 พ.ค. 2562)วันที่13 พ.ค.2562 เวลา 09.19 น. เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดพิธีร่วมลงนามถวายพระพรขัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงออกถึงค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Big Cleaning Year  (อ่าน 73 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 พ.ค. 2562)2 พ.ค. 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Year ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ส่งมอบประปาให้บ้านโนนสวรรค์ (อ่าน 70 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 พ.ค. 2562)1 พ.ค. 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ส่งมอบประปา ให้บ้านโนนสวรรค์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่... (อ่าน 81 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (24 เม.ย. 2562)23 เมษายน 2562 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพรสม เปาปราโมทย์ พร้อมคณะ ณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘
12 ส.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ
05 ก.ค. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
25 เม.ย. 2559
ทั้งหมด