สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.83.32.171
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 35
54.36.xxx.xx
3.83.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 35
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

หมวด : อบรม/ประชุม
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฮิต     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 4 รูป ฮิต     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์าดูงานด้านการจัดกา... จำนวน 2 รูป ฮิต     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ฮิต     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 จำนวน 4 รูป ฮิต    

 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... (อ่าน 38 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (04 ธ.ค. 2562)วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โอนครั้งที่ 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาล (อ่าน 50 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (03 ธ.ค. 2562)วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งเรือ ลอยกระทง 25... (อ่าน 78 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (24 ต.ค. 2562)วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแข่งเรือ - ลอยกระทง ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 80 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (24 ต.ค. 2562)วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (อ่าน 79 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (15 ต.ค. 2562)วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเ... (อ่าน 90 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (01 ต.ค. 2562)วันที่ 25 กันยายน 2562 ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง และการจัดงานแข่งเรือ-ลอยกระทง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน... (อ่าน 96 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (01 ต.ค. 2562)วันที่ 25 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (อ่าน 107 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (23 ก.ย. 2562)12 ก.ย. 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (อ่าน 186 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (27 มิ.ย. 2562)วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมติดตามความคืบหน้าส าหรับการตรวจประเมิน LPA  (อ่าน 196 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (21 มิ.ย. 2562)18 มิ.ย. 2562 ประชุมติดตามความคืบหน้าตรวจรับการตรวจประเมิน LPA
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร... (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (07 มิ.ย. 2562)การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง (อ่าน 187 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (15 พ.ค. 2562)ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมประชาคมเพื่อลงมติการรับมอบระบบประปาบ้านทรายทองให้หมู่บ้านทรายทองบริหารจัดการเอง และสรุปมติที่ประชุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (18 เม.ย. 2562)17 เม.ย. 2562 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หัวข้อประชุมดังนี้ 1.รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (18 เม.ย. 2562)ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ของ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25... (อ่าน 154 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (18 เม.ย. 2562)ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 5 ในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ชั้น 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ คร... (อ่าน 191 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (08 ม.ค. 2562)25 ธันวาคม 2561 ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ประกอบการตลาด (อ่าน 227 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (06 ธ.ค. 2561)วันที่  6  ธันวาคม  2561  เทศบาลตำบลบึงโขงหลงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมผู้ประอกอบการตลาด "ลานข้าวแลง"  ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ... (อ่าน 257 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (03 ธ.ค. 2561)วันที่  28  พฤศจิกายน  2561  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  1  ประจำปี&nb...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล (อ่าน 233 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (27 พ.ย. 2561)วันที่  31  ตุลาคม  2561  ประชุุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล (อ่าน 172 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (27 พ.ย. 2561)31  ตุลาคม  2561  จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
06 พ.ค. 2558
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 มิถุนายน 2559
06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมการแก้ไขปัญหาการวางสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตพื้นที่สาธารณะบริเวณไหล่ทาง (เขตเสาไฟฟ้า) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ...
26 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
19 ส.ค. 2559
 ประชุมการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
08 ก.ย. 2559
ทั้งหมด