สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.226.41.91
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.226.xx.xx
158.69.xxx.xx
189.62.xxx.xxx
66.249.xx.xx
107.191.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 6
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

หมวด : อบรม/ประชุม
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์าดูงานด้านการจัดกา... จำนวน 2 รูป ฮิต     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ฮิต     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 จำนวน 4 รูป ฮิต    

 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอปท.ระดับอำเภอบึงโ... (อ่าน 15 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (27 ธ.ค. 2560)เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอปท.ระดับอำเภอบึงโขงหลง  ในวันที่ 1  ธันวาคม  2560  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบึง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ (อ่าน 17 ครั้ง) จำนวน 2 รูป
โดย : ปารีณา (26 ธ.ค. 2560)เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ในวันที่&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล (อ่าน 12 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (25 ธ.ค. 2560)ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงาน  ประจำปี  2561  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (พ.ศ.2561-2564)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล (อ่าน 12 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (25 ธ.ค. 2560)ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงาน  ประจำปี 2561  และพิจารณาแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (พ.ศ.2561-2...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง... (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (12 มิ.ย. 2560)ประชุมจัดทำร่า่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2560  ในวันที่  7  มิถุนายน  2560 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เม... (อ่าน 123 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (31 พ.ค. 2560)ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม... (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : นางปารีณา  ร่าเริงยิ่ง (04 พ.ค. 2560)ประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล (อ่าน 147 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (06 มี.ค. 2560)ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  ประจำปี  2560  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางสิ่งปลูกสร... (อ่าน 135 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (06 มี.ค. 2560)ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณไหล่ทาง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ... (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (09 ม.ค. 2560)ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปี 2559
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหล... (อ่าน 221 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (08 ก.ย. 2559)ประชุมผู้ประกอบการในการนำสัตว์ไปชำแหละที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2... (อ่าน 244 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (19 ส.ค. 2559)ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2559
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมการแก้ไขปัญหาการวางสิ่... (อ่าน 414 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (26 ก.ค. 2559)
ประชุมการแก้ไขปัญหาการวางสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตพื้นที่สาธารณะบริเวณไหล่ทาง (เขตเสาไฟฟ้า)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายบำบัดฟื้นฟ... (อ่าน 475 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (06 มิ.ย. 2559)

จัดทำค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิ... (อ่าน 721 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (06 พ.ค. 2558)โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
06 พ.ค. 2558
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 มิถุนายน 2559
06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมการแก้ไขปัญหาการวางสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตพื้นที่สาธารณะบริเวณไหล่ทาง (เขตเสาไฟฟ้า) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ...
26 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
19 ส.ค. 2559
 ประชุมการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
08 ก.ย. 2559
ทั้งหมด