สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

หมวด : อบรม/ประชุม
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฮิต     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 4 รูป ฮิต     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์าดูงานด้านการจัดกา... จำนวน 2 รูป ฮิต     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ฮิต     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 จำนวน 4 รูป ฮิต    

 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการบริหารจัดการขย... (อ่าน 18 ครั้ง)
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า บริเวณถนนหลว... (อ่าน 19 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 18 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกามาประชุมชี้แจงงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า บริเวณทางหลวง เส้นบ้านโพธิ์หมากแข้ง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 16 ครั้ง) จำนวน 1 รูป
โดย : ปารีณา (22 มิ.ย. 2563)วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถว (อ่าน 25 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (17 มิ.ย. 2563)วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถว -คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เช่าห้องแถว -อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์และการต่อสัญญา -กำหนดค่าตอบแทนกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะทำงานรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอ... (อ่าน 23 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (17 มิ.ย. 2563)วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะทำงานรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีท่านนายอำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย... (อ่าน 24 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (12 มิ.ย. 2563)วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินราชการ (อ่าน 31 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (04 มิ.ย. 2563)วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ◾การต่อสัญญาเช่าห้องแถวตลาดสดเทศบาลฯ ◾การขอยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ อั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (อ่าน 34 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (04 มิ.ย. 2563)วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... (อ่าน 30 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (02 มิ.ย. 2563)วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 7
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมหารือข้อราชการ (อ่าน 26 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (02 มิ.ย. 2563)วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... (อ่าน 73 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (30 มี.ค. 2563)วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมวางแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส... (อ่าน 63 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันพุธที่ 11 มี.ค. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนิน "โครงการชาวบึงโขงหลงรวมใจเฝ้าระวังและป้องกันโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 (อ่าน 69 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (25 มี.ค. 2563)วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผอ.กอง และ หน.ฝ่าย ประชุมหารือการจัดทำหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ และการรับมือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... (อ่าน 93 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (02 มี.ค. 2563)วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาล (อ่าน 87 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (25 ก.พ. 2563)วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานขึ้นภูดูบึง (อ่าน 82 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (25 ก.พ. 2563)วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมหารือข้อราชการ (อ่าน 82 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (25 ก.พ. 2563)วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมหารือข้อราชการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... (อ่าน 93 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (11 ก.พ. 2563)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... (อ่าน 149 ครั้ง) ฮิต
โดย : ปารีณา (04 ธ.ค. 2562)วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โอนครั้งที่ 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาล (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ปารีณา (03 ธ.ค. 2562)วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
06 พ.ค. 2558
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 มิถุนายน 2559
06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมการแก้ไขปัญหาการวางสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตพื้นที่สาธารณะบริเวณไหล่ทาง (เขตเสาไฟฟ้า) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ...
26 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
19 ส.ค. 2559
 ประชุมการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
08 ก.ย. 2559
ทั้งหมด