_PRINT 


ข่าว : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/2559  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2559

ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 1166 ครั้ง
วันที่ 06 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:34:33:AM