_PRINT 


ข่าว : กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  24  เมษายน 2559  มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  ณ เทศบาลตำบลศรีวิไล


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : พรรณี
อ่าน 972 ครั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:20:07:PM