_PRINT 


ข่าว : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 198 ครั้ง
วันที่ 07 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:37:31:AM