_PRINT 


ข่าว : ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง
ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมประชาคมเพื่อลงมติการรับมอบระบบประปาบ้านทรายทองให้หมู่บ้านทรายทองบริหารจัดการเอง และสรุปมติที่ประชุมประชาคมเห็นชอบการรับมอบระบบประปาบ้านทรายทอง
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 207 ครั้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:27:46:AM