_PRINT 


ข่าว : ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23 เมษายน 2562 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพรสม เปาปราโมทย์ พร้อมคณะ ณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 179 ครั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:56:32:AM