_PRINT 


ข่าว : ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ
ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ
17 เม.ย. 2562 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หัวข้อประชุมดังนี้ 1.รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.การเตรียมการรองรับการตรวจราชการฯของผู้ตรวจกระทรวงพัฒนาฯ 3.เรื่องอื่นๆ
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 216 ครั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:58:58:AM