_PRINT 


ข่าว : ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 5 ในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ชั้น 2
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 167 ครั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:03:18:AM