_PRINT 


ข่าว : ประชุมผู้ประกอบการตลาด
ประชุมผู้ประกอบการตลาด
วันที่  6  ธันวาคม  2561  เทศบาลตำบลบึงโขงหลงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมผู้ประอกอบการตลาด "ลานข้าวแลง"  เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการรักษาความสะอาดของตลาด
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 244 ครั้ง
วันที่ 06 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:31:58:AM