_PRINT 


ข่าว : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่1ประจำปี 2561
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วันที่  28  พฤศจิกายน  2561  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 266 ครั้ง
วันที่ 03 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:19:59:AM