_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมฝึกอบรม "บึงโขงหลง เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"ให้กับแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
กิจกรรมฝึกอบรม
วันที่  26  กันยายน  2561  เทศบาลตำบลบึงโขงหลงร่วมกับำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดึกาฬ จัดกิจกรรมฝึกอบรม"บึงโขงหลง  เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"  ให้กับแกนนำชุมชนภายในเขตเทศฐาลตำบลบึงโขงหลง
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 240 ครั้ง
วันที่ 02 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:08:47:PM