_PRINT 


ข่าว : โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข การพัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส.
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
วันที่  21  กันยายน  2561  เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข  การพัฒนาวัด  ตามแนวทาง 5 ส.
โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมกิจกรรม
/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 127 ครั้ง
วันที่ 02 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:59:31:PM