_PRINT 


ข่าว : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อบรมให้ความรู้ในการควบคุมและดับเพลิงเบื้องต้น
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 มกราคม 2561

ป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อบรมให้ความรู้การควบคุมและดับเพลิงเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลง
/

ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 34 ครั้ง
วันที่ 08 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:02:58:PM