_PRINT 


ข่าว : โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  ในวันที่  20  ธันวาคม  2560  โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลงส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
/

ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 188 ครั้ง
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:57:08:PM