_PRINT 


ข่าว : โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ  วันที่  22  พฤศจิกายน  2560
/

ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 163 ครั้ง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:14:57:AM