สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.166.133.84
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 39
54.166.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
154.16.xx.xx

  ทั้งหมด: 39
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 231 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 716 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 797 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 790 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ คร... 1 รูป อ่าน 35 ครั้ง35008 ม.ค. 2562
 ประชุมผู้ประกอบการตลาด 1 รูป อ่าน 81 ครั้ง81006 ธ.ค. 2561
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ... 2 รูป อ่าน 84 ครั้ง84003 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 66 ครั้ง66027 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 51 ครั้ง51027 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ่าน 56 ครั้ง56027 พ.ย. 2561
 ประชุมจัดงานประเพณีแข่งเรือ ลอยกระทงเทศบาลตำบลบึงโ... อ่าน 58 ครั้ง58027 พ.ย. 2561
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  3 รูป อ่าน 80 ครั้ง80006 พ.ย. 2561
 กิจกรรมฝึกอบรม "บึงโขงหลง เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"... 4 รูป อ่าน 123 ครั้ง123002 ต.ค. 2561
 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข การพัฒนาวัด ตามแนวทาง 5... 4 รูป อ่าน 93 ครั้ง93002 ต.ค. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 64 ครั้ง64027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 152 ครั้ง152002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 213 ครั้ง213026 เม.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใ... 1 รูป อ่าน 251 ครั้ง251008 ม.ค. 2561
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 2 รูป อ่าน 289 ครั้ง289026 ธ.ค. 2560
 ประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2560  2 รูป อ่าน 265 ครั้ง265026 ธ.ค. 2560
 มอบน้ำดื่ม 1 รูป อ่าน 248 ครั้ง248025 ธ.ค. 2560
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 ... 4 รูป อ่าน 871 ครั้ง871006 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 790 ครั้ง790019 เม.ย. 2559
หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 รูป อ่าน 26 ครั้ง26017 ม.ค. 2562
 พระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  2 รูป อ่าน 44 ครั้ง44008 ม.ค. 2562
 เปตองระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 1 รูป อ่าน 44 ครั้ง44008 ม.ค. 2562
 ฟุตบอลชายระหว่างทีมสีขาวและทีมสีเขียวงานส่งท้ายปีเ... 3 รูป อ่าน 39 ครั้ง39008 ม.ค. 2562
 ฟุตบอลระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลบึงโข... อ่าน 37 ครั้ง37008 ม.ค. 2562
 ฟุตบอลกระชับมิตรงานส่งท้ายปีเก่้าต้อนรับปีใหม่ 2 รูป อ่าน 45 ครั้ง45008 ม.ค. 2562
 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 3 รูป อ่าน 31 ครั้ง31008 ม.ค. 2562
 โครงการบริหารจัดการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขจั... 1 รูป อ่าน 24 ครั้ง24008 ม.ค. 2562
 กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ 1 รูป อ่าน 20 ครั้ง20008 ม.ค. 2562
 บู๊ทการเลี้ยงใส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อลดขยะ... 2 รูป อ่าน 23 ครั้ง23008 ม.ค. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4161 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1053 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 996 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 942 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 923 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 871 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 797 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 790 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 762 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day ในวันที่ 6 กรกฎาค... 3 รูป อ่าน 728 ครั้ง07 ก.ค. 2559