สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.159.91.117
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 12
54.159.xx.xxx
66.249.xx.xx
54.36.xxx.xx
109.105.xx.xx
66.249.xx.xx

  ทั้งหมด: 12
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 137 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 591 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 683 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 656 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมสภาเทศบาล 2 รูป อ่าน 102 ครั้ง102006 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอปท.ระดับอำเภอบึงโ... 2 รูป อ่าน 167 ครั้ง167027 ธ.ค. 2560
 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ 2 รูป อ่าน 156 ครั้ง156026 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 137 ครั้ง137025 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 130 ครั้ง130025 ธ.ค. 2560
 ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง... 4 รูป อ่าน 248 ครั้ง248012 มิ.ย. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เม... 4 รูป อ่าน 258 ครั้ง258031 พ.ค. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม... 3 รูป อ่าน 227 ครั้ง227004 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล 3 รูป อ่าน 259 ครั้ง259006 มี.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางสิ่งปลูกสร... 4 รูป อ่าน 257 ครั้ง257006 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 45 ครั้ง45026 เม.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใ... 1 รูป อ่าน 148 ครั้ง148008 ม.ค. 2561
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 2 รูป อ่าน 151 ครั้ง151026 ธ.ค. 2560
 ประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2560  2 รูป อ่าน 143 ครั้ง143026 ธ.ค. 2560
 มอบน้ำดื่ม 1 รูป อ่าน 139 ครั้ง139025 ธ.ค. 2560
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 ... 4 รูป อ่าน 660 ครั้ง660006 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 656 ครั้ง656019 เม.ย. 2559
หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ออกช่วยเหลือผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพิง ในเขตพื้นที่ฯ 3 รูป18028 พ.ค. 2561
 มอบเงิน สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ร้านซ... อ่าน 35 ครั้ง35004 พ.ค. 2561
 ออกระงับเหตุไฟไหม้ร้านว่อมอะหลั่ยยนต์ของช่างคำ 4 รูป อ่าน 35 ครั้ง35004 พ.ค. 2561
 กิจกรรม Big Cleaning  4 รูป อ่าน 46 ครั้ง46026 เม.ย. 2561
 ออกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 4 รูป อ่าน 42 ครั้ง42026 เม.ย. 2561
 พิธีเปิดตลาดนัดโต้รุ่ง 3 รูป อ่าน 38 ครั้ง38026 เม.ย. 2561
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงออกประชาคม อ่าน 52 ครั้ง52009 เม.ย. 2561
 ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ 1 รูป อ่าน 114 ครั้ง114006 มี.ค. 2561
 ชุด RDF ออกปฏิบัติหน้าที่ 2 รูป อ่าน 119 ครั้ง119006 มี.ค. 2561
 เทศกาลขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม 2 รูป อ่าน 115 ครั้ง115006 มี.ค. 2561
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 3951 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 918 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 857 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 770 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 743 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 683 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 664 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 660 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 656 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day ในวันที่ 6 กรกฎาค... 3 รูป อ่าน 628 ครั้ง07 ก.ค. 2559