สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.87.147.184
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 35
3.87.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 35
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 254 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 741 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 824 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 815 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง 2 รูป6015 พ.ค. 2562
 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ 1 รูป อ่าน 21 ครั้ง21018 เม.ย. 2562
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 2 รูป อ่าน 20 ครั้ง20018 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25... 1 รูป อ่าน 23 ครั้ง23018 เม.ย. 2562
 ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ คร... 1 รูป อ่าน 71 ครั้ง71008 ม.ค. 2562
 ประชุมผู้ประกอบการตลาด 1 รูป อ่าน 110 ครั้ง110006 ธ.ค. 2561
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ... 2 รูป อ่าน 115 ครั้ง115003 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 102 ครั้ง102027 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 80 ครั้ง80027 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ่าน 78 ครั้ง78027 พ.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป12007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป19022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 23 ครั้ง23018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป19018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 21 ครั้ง21018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 98 ครั้ง98027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 175 ครั้ง175002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 248 ครั้ง248026 เม.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใ... 1 รูป อ่าน 272 ครั้ง272008 ม.ค. 2561
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 2 รูป อ่าน 309 ครั้ง309026 ธ.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ... 3 รูป9013 พ.ค. 2562
 ลงนามถวายพระพรขัยมงคล 3 รูป9013 พ.ค. 2562
 Big Cleaning Year  3 รูป11007 พ.ค. 2562
 ส่งมอบประปาให้บ้านโนนสวรรค์ 3 รูป10007 พ.ค. 2562
 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่... 3 รูป อ่าน 21 ครั้ง21024 เม.ย. 2562
 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยฤดูร้อน 1 รูป18024 เม.ย. 2562
 กิจกรรม 5ส และจัดเตรียมสถานที่ในพิธีตักน้ำศักดิ์สิท... 2 รูป อ่าน 27 ครั้ง27018 เม.ย. 2562
 โครงการถนนปลอดฝุ่น เพื่อบึงโขงหลงน่าอยู่อย่างยั่งยื... 1 รูป อ่าน 23 ครั้ง23018 เม.ย. 2562
 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพิ่มเ... 2 รูป อ่าน 22 ครั้ง22018 เม.ย. 2562
 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 256218018 เม.ย. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4193 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1081 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1029 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 978 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 956 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 894 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 824 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 815 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 784 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day ในวันที่ 6 กรกฎาค... 3 รูป อ่าน 748 ครั้ง07 ก.ค. 2559