สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.161.118.57
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 35
54.161.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 35
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 282 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 782 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 855 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 843 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ตรตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... 3 รูป18027 มิ.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าส าหรับการตรวจประเมิน LPA  1 รูป อ่าน 29 ครั้ง29021 มิ.ย. 2562
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร... 3 รูป อ่าน 35 ครั้ง35007 มิ.ย. 2562
 ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง 2 รูป อ่าน 51 ครั้ง51015 พ.ค. 2562
 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ 1 รูป อ่าน 71 ครั้ง71018 เม.ย. 2562
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 2 รูป อ่าน 70 ครั้ง70018 เม.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25... 1 รูป อ่าน 71 ครั้ง71018 เม.ย. 2562
 ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ คร... 1 รูป อ่าน 109 ครั้ง109008 ม.ค. 2562
 ประชุมผู้ประกอบการตลาด 1 รูป อ่าน 143 ครั้ง143006 ธ.ค. 2561
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ... 2 รูป อ่าน 161 ครั้ง161003 ธ.ค. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 34 ครั้ง34007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 34 ครั้ง34007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 55 ครั้ง55007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 63 ครั้ง63022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 70 ครั้ง70018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 69 ครั้ง69018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 67 ครั้ง67018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 147 ครั้ง147027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 207 ครั้ง207002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 288 ครั้ง288026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ีการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ... 1 รูป16003 ก.ค. 2562
 กิจกรรม 5 ส. 2 รูป15003 ก.ค. 2562
 มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน  1 รูป อ่าน 31 ครั้ง31021 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  1 รูป อ่าน 33 ครั้ง33021 มิ.ย. 2562
  ออกขุดลอกทางระบายน้ำ 1 รูป อ่าน 28 ครั้ง28021 มิ.ย. 2562
 ออกพ่นยุง ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 1 รูป อ่าน 29 ครั้ง29021 มิ.ย. 2562
 กิจกรรม 5 ส.  1 รูป อ่าน 27 ครั้ง27021 มิ.ย. 2562
 ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 รูป อ่าน 26 ครั้ง26021 มิ.ย. 2562
 โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง/ตำบล 1 รูป อ่าน 23 ครั้ง23021 มิ.ย. 2562
 ปลูกต้นดอกทองอุไร  1 รูป อ่าน 33 ครั้ง33007 มิ.ย. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4231 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1120 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1078 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1024 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1002 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 924 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 855 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 843 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 812 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 782 ครั้ง25 เม.ย. 2559