สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.233.215.196
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 39
3.233.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 39
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 144 ครั้ง     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 412 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 930 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 1005 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 992 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2...1030 มี.ค. 2563
 ประชุมวางแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส... 1 รูป9025 มี.ค. 2563
 ประชุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 2 รูป8025 มี.ค. 2563
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... 1 รูป อ่าน 31 ครั้ง31002 มี.ค. 2563
 ประชุมสภาเทศบาล 1 รูป อ่าน 35 ครั้ง35025 ก.พ. 2563
 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานขึ้นภูดูบึง 1 รูป อ่าน 33 ครั้ง33025 ก.พ. 2563
 ประชุมหารือข้อราชการ 1 รูป อ่าน 37 ครั้ง37025 ก.พ. 2563
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... 1 รูป อ่าน 46 ครั้ง46011 ก.พ. 2563
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... อ่าน 98 ครั้ง98004 ธ.ค. 2562
 ประชุมสภาเทศบาล 1 รูป อ่าน 107 ครั้ง107003 ธ.ค. 2562
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 254 ครั้ง254007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 210 ครั้ง210007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 253 ครั้ง253007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 267 ครั้ง267022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 285 ครั้ง285018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 255 ครั้ง255018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 267 ครั้ง267018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 334 ครั้ง334027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 344 ครั้ง344002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 447 ครั้ง447026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม  1 รูป5031 มี.ค. 2563
 กิจกรรม 5 ส. 9 รูป6030 มี.ค. 2563
 พ่นยาเชื้อทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล 2 รูป4030 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 1 รูป4030 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 5 รูป7030 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 1 รูป3030 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 3 รูป11025 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 1 รูป9025 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 4 รูป9025 มี.ค. 2563
 นายกพบประชาชน 3 รูป8025 มี.ค. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4395 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1278 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1215 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1214 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1185 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 1072 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 1005 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 992 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 934 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 930 ครั้ง25 เม.ย. 2559