สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.226.179.247
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 22
54.226.xxx.xxx
46.229.xxx.xx
46.229.xxx.xx
46.229.xxx.xx
46.229.xxx.xx

  ทั้งหมด: 22
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 459 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 552 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 527 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอปท.ระดับอำเภอบึงโ... 2 รูป14027 ธ.ค. 2560
 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ 2 รูป16026 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล11025 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล11025 ธ.ค. 2560
 ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง... 4 รูป อ่าน 119 ครั้ง119012 มิ.ย. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เม... 4 รูป อ่าน 122 ครั้ง122031 พ.ค. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม... 3 รูป อ่าน 109 ครั้ง109004 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล 3 รูป อ่าน 145 ครั้ง145006 มี.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางสิ่งปลูกสร... 4 รูป อ่าน 134 ครั้ง134006 มี.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ... 4 รูป อ่าน 176 ครั้ง176009 ม.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใ... 1 รูป5008 ม.ค. 2561
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 2 รูป17026 ธ.ค. 2560
 ประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2560  2 รูป15026 ธ.ค. 2560
 มอบน้ำดื่ม 1 รูป10025 ธ.ค. 2560
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 ... 4 รูป อ่าน 505 ครั้ง505006 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 527 ครั้ง527019 เม.ย. 2559
หน้าแรก กิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 2 รูป3015 ม.ค. 2561
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อบรม... 3 รูป10008 ม.ค. 2561
 โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  4 รูป19027 ธ.ค. 2560
 โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 3 รูป17027 ธ.ค. 2560
 โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง 2 รูป16026 ธ.ค. 2560
 ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560... 1 รูป อ่าน 20 ครั้ง20026 ธ.ค. 2560
 โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"16026 ธ.ค. 2560
 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่ 50 2 รูป10026 ธ.ค. 2560
 พิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยอังคาร 4 รูป13025 ธ.ค. 2560
 กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ 2 รูป11025 ธ.ค. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 3771 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 792 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 720 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 626 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 583 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 552 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 536 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 527 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 505 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day ในวันที่ 6 กรกฎาค... 3 รูป อ่าน 499 ครั้ง07 ก.ค. 2559