สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.168.206
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.224.xxx.xxx
104.238.xxx.xx
196.52.xx.xx
66.249.xx.xx
89.64.xx.xxx

  ทั้งหมด: 7
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 429 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 522 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 506 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง... 4 รูป อ่าน 95 ครั้ง95012 มิ.ย. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เม... 4 รูป อ่าน 90 ครั้ง90031 พ.ค. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม... 3 รูป อ่าน 87 ครั้ง87004 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล 3 รูป อ่าน 118 ครั้ง118006 มี.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางสิ่งปลูกสร... 4 รูป อ่าน 112 ครั้ง112006 มี.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ... 4 รูป อ่าน 154 ครั้ง154009 ม.ค. 2560
 ประชุมการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 196 ครั้ง196008 ก.ย. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2... 4 รูป อ่าน 214 ครั้ง214019 ส.ค. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมการแก้ไขปัญหาการวางสิ่... 4 รูป อ่าน 386 ครั้ง386026 ก.ค. 2559
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ค่ายบำบัดฟื้นฟ... 4 รูป อ่าน 450 ครั้ง450006 มิ.ย. 2559
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 ... 4 รูป อ่าน 479 ครั้ง479006 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 506 ครั้ง506019 เม.ย. 2559
หน้าแรก กิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดีแบบอย่างบุค... 2 รูป อ่าน 33 ครั้ง33003 ต.ค. 2560
 RDF ชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกแก้ไขปัญหาห้องน้ำที่ตลาดส... 4 รูป อ่าน 30 ครั้ง30003 ต.ค. 2560
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูกระดึง 4 รูป อ่าน 26 ครั้ง26003 ต.ค. 2560
 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว ประจำปี 2560  3 รูป อ่าน 36 ครั้ง36003 ต.ค. 2560
 โครงการส่งเสริมสิทธิคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 4 รูป อ่าน 33 ครั้ง33003 ต.ค. 2560
 กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดระเบียบการจอดรถวันคู่-วันคี่... 3 รูป อ่าน 40 ครั้ง40012 ก.ย. 2560
 กิจกรรม "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เพื่อเฉล... 4 รูป อ่าน 29 ครั้ง29012 ก.ย. 2560
 หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (RDF) เทศบาลตำบลบึงโ... 3 รูป อ่าน 32 ครั้ง32012 ก.ย. 2560
 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 3 รูป อ่าน 29 ครั้ง29011 ก.ย. 2560
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 รูป อ่าน 25 ครั้ง25011 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 3729 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 764 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 694 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 590 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 550 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 522 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 513 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 506 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 479 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day ในวันที่ 6 กรกฎาค... 3 รูป อ่าน 460 ครั้ง07 ก.ค. 2559