สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.166.152.187
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.166.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx
103.95.xx.xxx

  ทั้งหมด: 5
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 515 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 614 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 589 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมสภาเทศบาล 2 รูป อ่าน 37 ครั้ง37006 มี.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอปท.ระดับอำเภอบึงโ... 2 รูป อ่าน 84 ครั้ง84027 ธ.ค. 2560
 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ 2 รูป อ่าน 88 ครั้ง88026 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 75 ครั้ง75025 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 62 ครั้ง62025 ธ.ค. 2560
 ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง... 4 รูป อ่าน 180 ครั้ง180012 มิ.ย. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เม... 4 รูป อ่าน 183 ครั้ง183031 พ.ค. 2560
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม... 3 รูป อ่าน 165 ครั้ง165004 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล 3 รูป อ่าน 200 ครั้ง200006 มี.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางสิ่งปลูกสร... 4 รูป อ่าน 192 ครั้ง192006 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใ... 1 รูป อ่าน 77 ครั้ง77008 ม.ค. 2561
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 2 รูป อ่าน 81 ครั้ง81026 ธ.ค. 2560
 ประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2560  2 รูป อ่าน 79 ครั้ง79026 ธ.ค. 2560
 มอบน้ำดื่ม 1 รูป อ่าน 65 ครั้ง65025 ธ.ค. 2560
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 ... 4 รูป อ่าน 576 ครั้ง576006 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 589 ครั้ง589019 เม.ย. 2559
หน้าแรก กิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ 1 รูป อ่าน 41 ครั้ง41006 มี.ค. 2561
 ชุด RDF ออกปฏิบัติหน้าที่ 2 รูป อ่าน 39 ครั้ง39006 มี.ค. 2561
 เทศกาลขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม 2 รูป อ่าน 36 ครั้ง36006 มี.ค. 2561
 ชุด RDF ออกปฏิบัติหน้าที่ อ่าน 38 ครั้ง38006 มี.ค. 2561
 กิจกรรม 5 ส. 3 รูป อ่าน 43 ครั้ง43006 มี.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง 2 รูป อ่าน 35 ครั้ง35006 มี.ค. 2561
 ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง 3 รูป อ่าน 37 ครั้ง37006 มี.ค. 2561
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน 2 รูป อ่าน 33 ครั้ง33006 มี.ค. 2561
 ThaiBew มอบผ้าห่มกันหนาว 2 รูป อ่าน 32 ครั้ง32006 มี.ค. 2561
 เก็บกวาดถนนสายหลักสายรอง 4 รูป อ่าน 32 ครั้ง32006 มี.ค. 2561
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 3845 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 850 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 783 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 695 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 655 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 614 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 596 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 589 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 576 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day ในวันที่ 6 กรกฎาค... 3 รูป อ่าน 561 ครั้ง07 ก.ค. 2559