สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.234.210.89
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 47
3.234.xxx.xx
107.174.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 47
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 31 ครั้ง     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 333 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 838 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 920 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 903 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งเรือ ลอยกระทง 25... อ่าน 26 ครั้ง26024 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2 รูป19024 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 31 ครั้ง31015 ต.ค. 2562
 ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเ... อ่าน 33 ครั้ง33001 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน... อ่าน 44 ครั้ง44001 ต.ค. 2562
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อ่าน 46 ครั้ง46023 ก.ย. 2562
 ตรตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... 3 รูป อ่าน 126 ครั้ง126027 มิ.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าส าหรับการตรวจประเมิน LPA  1 รูป อ่าน 138 ครั้ง138021 มิ.ย. 2562
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร... 3 รูป อ่าน 130 ครั้ง130007 มิ.ย. 2562
 ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง 2 รูป อ่าน 132 ครั้ง132015 พ.ค. 2562
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 125 ครั้ง125007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 107 ครั้ง107007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 132 ครั้ง132007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 145 ครั้ง145022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 155 ครั้ง155018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 144 ครั้ง144018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 156 ครั้ง156018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 225 ครั้ง225027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 258 ครั้ง258002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 348 ครั้ง348026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ติดตั้งไฟส่องสว่าง18028 ต.ค. 2562
 ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ อ่าน 148 ครั้ง148028 ต.ค. 2562
 "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" อ่าน 25 ครั้ง25028 ต.ค. 2562
 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อ่าน 22 ครั้ง22024 ต.ค. 2562
 พิธีวางพวงมาลา 2 รูป อ่าน 27 ครั้ง27024 ต.ค. 2562
 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ คนดีศรีบึงกาฬ 2562 อ่าน 24 ครั้ง24024 ต.ค. 2562
  “จิตอาสาพัฒนา”  1 รูป อ่าน 28 ครั้ง28024 ต.ค. 2562
 พิธีมอบวุฒิบัตร19024 ต.ค. 2562
 โครงการขับเคลื่อน โครงการโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร... 1 รูป อ่าน 25 ครั้ง25024 ต.ค. 2562
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก 4 รูป อ่าน 27 ครั้ง27015 ต.ค. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4297 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1186 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1136 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1103 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1088 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 981 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 920 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 903 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 863 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 838 ครั้ง25 เม.ย. 2559