สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
100.26.179.196
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 49
100.26.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
173.213.xx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 49
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 85 ครั้ง     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 377 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 890 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 963 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 951 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... อ่าน 44 ครั้ง44004 ธ.ค. 2562
 ประชุมสภาเทศบาล 1 รูป อ่าน 58 ครั้ง58003 ธ.ค. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งเรือ ลอยกระทง 25... อ่าน 87 ครั้ง87024 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2 รูป อ่าน 90 ครั้ง90024 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 85 ครั้ง85015 ต.ค. 2562
 ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเ... อ่าน 100 ครั้ง100001 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน... อ่าน 105 ครั้ง105001 ต.ค. 2562
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อ่าน 116 ครั้ง116023 ก.ย. 2562
 ตรตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... 3 รูป อ่าน 194 ครั้ง194027 มิ.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าส าหรับการตรวจประเมิน LPA  1 รูป อ่าน 205 ครั้ง205021 มิ.ย. 2562
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 195 ครั้ง195007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 166 ครั้ง166007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 194 ครั้ง194007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 208 ครั้ง208022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 230 ครั้ง230018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 207 ครั้ง207018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 217 ครั้ง217018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 281 ครั้ง281027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 307 ครั้ง307002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 402 ครั้ง402026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประเมินศูนย์ อปพร.5023 ม.ค. 2563
 กิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ5023 ม.ค. 2563
 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายอำเภอบึงโขงหลง4023 ม.ค. 2563
 จัดงานวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 รูป16013 ม.ค. 2563
 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายกเทศนตรีตำบลบึงโขงหลง 1 รูป18013 ม.ค. 2563
 จัดตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศ... 1 รูป15013 ม.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อ่าน 48 ครั้ง48009 ธ.ค. 2562
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่าน 43 ครั้ง43009 ธ.ค. 2562
 "วันเก็บเกี่ยว กินข้าวใหม่ ชมภู ดูบึง" 1 รูป อ่าน 60 ครั้ง60003 ธ.ค. 2562
 ซ่อมแซมถนนภายในเขตชุมชน 1 รูป อ่าน 61 ครั้ง61003 ธ.ค. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4348 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1232 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1180 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1172 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1137 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 1035 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 963 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 951 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 898 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 890 ครั้ง25 เม.ย. 2559