"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: ycyzo
โฮมเพจส่วนตัว: http://xn--doskonaa-dpb.czest.pl
เลขที่ ICQ: 521834401
เลขที่ AIM: miscreantabetto
เลขที่ MSNM: miscreantabetto
หลักแหล่ง: Ciechanowiec
อาชีพ: prawnik
ความสนใจพิเศษ: Antyki, Zimowe połowy


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย ycyzo:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ycyzo: