"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: oziwov
โฮมเพจส่วนตัว: http://za-muskarce.eu
เลขที่ ICQ: 895832690
เลขที่ AIM: pathetictablewa
เลขที่ MSNM: pathetictablewa
หลักแหล่ง: Jarosław
อาชีพ: programista
ความสนใจพิเศษ: autografy, winiarstwo, fifa


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย oziwov:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย oziwov: