"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: ofudirej
โฮมเพจส่วนตัว: http://sieviete.eu
เลขที่ ICQ: 623990123
เลขที่ AIM: venomousskin59
เลขที่ MSNM: venomousskin59
หลักแหล่ง: Chrzanów
อาชีพ: Limfologia
ความสนใจพิเศษ: rzeźba, grafologia, Sztuki walki


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย ofudirej:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ofudirej: