"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: icituqu
โฮมเพจส่วนตัว: http://super-katalog.waw.pl
เลขที่ ICQ: 49678945
เลขที่ AIM: reconditeancest
เลขที่ MSNM: reconditeancest
หลักแหล่ง: Czaplinek
อาชีพ: sędzia
ความสนใจพิเศษ: elektryczność, proza, teatr


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย icituqu:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย icituqu: