"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: eziwotexu
โฮมเพจส่วนตัว: http://faaberg.com.pl
เลขที่ ICQ: 121287578
เลขที่ AIM: productivethril
เลขที่ MSNM: productivethril
หลักแหล่ง: Koziegłowy
อาชีพ: ilustrator
ความสนใจพิเศษ: spacer w parku, sztuka kulinarna, chodzę na koncerty


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย eziwotexu:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย eziwotexu: