สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
 ประกาศโอนงบประมาณ

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561


1.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 1 
2.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 2 
3.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 3 
4.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 4 
5.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 5 
6.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 6 
7.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 7 
8.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 8 
9.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 9 
10.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 10 
11.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 11 
12.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 12 
13.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 13  
14.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 14  

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 1  
2. ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 2  
3.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 3  
4. ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 4  
5.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 5  
6.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 6  
7.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 7 
8.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 8  
9.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 9  
10.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 10  
11.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 11  
12.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 12  
13.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 13  
14.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 14  
15.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 15  

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 1  
2. ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 2  
3.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 3  
4.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 4  
5.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 5  
6.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 6  
7.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 7  
8.ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 8  


สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลบึงโขงหลง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-08-31 (974 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]