สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.159.91.117
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.159.xx.xxx
66.249.xx.xx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xxx
195.154.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 6
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"
 กองวิชาการและแผนงาน


wอำนาจหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี งานจัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา งานนิติการ และงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆสงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลบึงโขงหลง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-08-29 (1772 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]