สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.159.91.117
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.159.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
195.154.xxx.xxx
151.106.xx.xx
66.249.xx.xx

  ทั้งหมด: 6
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง:


· แผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2558 - 2560
· เทศบัญญัติฯประจําปี 2558
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559
· การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2557 (การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ)
· แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
· แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
· แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559
· แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (พ.ศ.2559 - 2561)
· รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2558
· สถิติรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2558
· แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558 -2560) ระบบแท่ง
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
· แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
· แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559
· รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รอบแรก ( ตุลาคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รอบแรก ( ตุลาคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 2560)
· ประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2560
· รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560)
· รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน) (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560)
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561)
· แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี (พ.ศ.2561 - 2563) (แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี (พ.ศ.2561 - 2563))
· รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
[ ย้อนกลับ ]