สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.234.244.18
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 61
3.234.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
196.16.xxx.x
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 61
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง:


· สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
· โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร )
· การมอบหมายการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (การมอบหมายการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· สำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)
· กองคลัง (กองคลัง)
· กองช่าง (กองช่าง)
· กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
· กองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
· กองการศึกษา (กองการศึกษา)
· กองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
· ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
· คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
[ ย้อนกลับ ]