สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
 กิจกรรม/โครงการ » ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมถนนที่แตกชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณทางแยกซอยท้ายบ้านดงสว่าง
 โดย : ปารีณา  เมื่อ 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
 กิจกรรม/โครงการ » ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทา... รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทา...วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทาสี เขียนใหม่ จำนวน 2 จุด บริเวณหน้า ร.ร.บึงของหลงวิทยา และจุดสามแยกเสาห้า (ต้นยางใหญ่)
 โดย : ปารีณา  เมื่อ 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
 กิจกรรม/โครงการ » ขุดวางท่อระบายน้ำ รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ขุดวางท่อระบายน้ำวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ขุดร่อง วางท่อระบายน้ำ บริเวณห้องแถวใหม่ตลาดไนท์วันจันทร์
 โดย : ปารีณา  เมื่อ 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 15 ครั้ง)
 กิจกรรม/โครงการ »  ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส... รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส...วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถเปิดใช้งานได้ ณ บ้านโนนหนามแท่ง
 โดย : ปารีณา  เมื่อ 22 มิ.ย. 2563 (อ่าน 20 ครั้ง)
 อบรม/ประชุม » ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการ...วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะประเมิน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้ โดยจะใช้สวนสาธารณะบึงโขงหลง เป็นจุดรับรอง และการน
 โดย : ปารีณา  เมื่อ 22 มิ.ย. 2563 (อ่าน 19 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย...

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
คลิ๊กเลย...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
คลิ๊กเลย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย...
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำจากข้างบ้านนายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงานปรับปรุงรางระบายน้ำ 257 เมตร ขยายไหล่พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับการจ้าง
คลิ๊กเลย...คลิ๊กเลย...คลิ๊กเลย...

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
คลิ๊กเลย...
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมคนพิการภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่ง คือ 1.บริเวณวัดศิริมงคลวราราม บ้านโนนสว่าง 2.บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 3.บริเวณศาลปู่อือลือ 4.บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 5. บริเวณวัดศรีสว่างบูรพาราม บ้านดงสว่าง ( 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
คลิ๊กเลย...

ประกาศเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีประมูล
คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย... คลิ๊กเลย...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กเลย...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
คลิ๊กเลย...
3.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3.1 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทรายทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 3.2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45.75 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ 183 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง 3.3 ขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนสว่าง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)  

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลิ๊กเลย...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตามโครงการงบเงินอุดหนุนนเฉพาะกิจ ปี 2562
คลิ๊กเลย...

ประกวดราคาจ้าง โดยจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นประชาชนตราเทศบัญญัติ
คลิ๊กเลย...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 198 ครั้ง     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 457 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 980 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 1057 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 1043 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการบริหารจัดการขย...19022 มิ.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า บริเวณถนนหลว... 1 รูป19022 มิ.ย. 2563
 ประชุมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1 รูป16022 มิ.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถว 1 รูป อ่าน 25 ครั้ง25017 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะทำงานรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอ... 1 รูป อ่าน 23 ครั้ง23017 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย... 1 รูป อ่าน 24 ครั้ง24012 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินราชการ 1 รูป อ่าน 31 ครั้ง31004 มิ.ย. 2563
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 1 รูป อ่าน 34 ครั้ง34004 มิ.ย. 2563
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... อ่าน 30 ครั้ง30002 มิ.ย. 2563
 ประชุมหารือข้อราชการ อ่าน 27 ครั้ง27002 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 324 ครั้ง324007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 267 ครั้ง267007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 321 ครั้ง321007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 329 ครั้ง329022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 343 ครั้ง343018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 316 ครั้ง316018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 324 ครั้ง324018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 397 ครั้ง397027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 396 ครั้ง396002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 500 ครั้ง500026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 2 รูป17024 มิ.ย. 2563
 ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทาสี เขียนใหม่ 1 รูป17024 มิ.ย. 2563
 ขุดวางท่อระบายน้ำ 1 รูป15024 มิ.ย. 2563
  ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 1 รูป อ่าน 20 ครั้ง20022 มิ.ย. 2563
 ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รูป อ่าน 20 ครั้ง20022 มิ.ย. 2563
 ล้างทำความสะอาดสะพานห้วยทราย 1 รูป19022 มิ.ย. 2563
 ออกตรวจตราความเรียบร้อย 1 รูป19022 มิ.ย. 2563
 ออกเก็บป้ายเก่าทาสีและเขียนข้อความใหม่ 1 รูป16022 มิ.ย. 2563
 ออกพ่นยาป้องกันยุงลาย 2 รูป อ่าน 28 ครั้ง28012 มิ.ย. 2563
 ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล 1 รูป อ่าน 29 ครั้ง29012 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4458 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1341 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1269 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1260 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1255 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 1125 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 1057 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 1043 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 986 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 980 ครั้ง25 เม.ย. 2559

สาระความรู้